ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ «ALAN TURING»

Με αφοσίωση στον άνθρωπο

Ο αυριανός πολίτης της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας χρειάζεται να έχει αναπτύξει σε ικανό βαθμό τις δεξιότητες που αφορούν στην υπολογιστική σκέψη και στην κριτική αντίληψη. Η εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων από μικρή ηλικία. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ενεργά τις δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να καλλιεργήσουν την κριτική και αναλυτική τους σκέψη, χορηγώντας τον δεύτερο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing», που διοργανώθηκε από το «Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας» υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είμαστε υπερήφανοι καθώς συμβάλλαμε ενεργά στην υλοποίηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής δραστηριότητας που συνέβαλε στην ενίσχυση της ενεργής, συνεργατικής και βιωματικής μάθησης χιλιάδων μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα, καλλιεργώντας την κριτική και αναλυτική τους σκέψη.