ΜΕ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το 1999 που ξεκινήσαμε, με αφοσίωση εφαρμόζουμε το “Δίκαιο Επιχειρείν”, τον ηθικό και ανθρώπινο κώδικα διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Γνωρίζουμε πως οι δραστηριότητες κάθε επιχείρησης –και της δικής μας– έχουν επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις οικονομικές επιδόσεις. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και πρωτοβουλίες που μειώνουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενισχύουν την κυκλική οικονομία, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική αλληλεγγύη. Έτσι δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους.

Σεβόμαστε και επιβραβεύουμε όσους εργάζονται στην αλυσίδα αξίας του καφέ: τους farmers, τους Barista και τους διανομείς, τους franchisees, τους εργαζόμενους και τον τελικό καταναλωτή.
Όλοι εμείς στην Coffee Island αντιλαμβανόμαστε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Πάνω στον άξονα του Direct Trade (συμβολαιακή γεωργία) -τη δημιουργία αμοιβαίων και μόνιμα επωφελών σχέσεων με τους παραγωγούς στις καλύτερες φάρμες καφέ στον κόσμο- συμβάλλουμε στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των τόπων από όπου εισάγουμε τον καφέ μας.

Δεσμευόμαστε πως για να παραμείνουμε επιτυχημένοι θα ευθυγραμμίζουμε την επιχειρηματική μας απόδοση με τις ανθρώπινες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων μας. Όλοι οι άνθρωποι στην αλυσίδα αξίας του specialty coffee που εκπροσωπούμε, χρειάζονται ένα βιώσιμο και καλύτερο κόσμο.

Με πυξίδα τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις διεθνείς καλές πρακτικές, όλες οι διευθύνσεις μας υλοποιούν δράσεις με βάση το πλάνο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Coffee Island, που απαντά στα Αναγνωρισμένα Θέματα που οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν σημαντικά για τη βιομηχανία και την εταιρία μας

Το 2021, ολοκληρώσαμε την πρώτη Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment). Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν 3.000 κοινωνικοί εταίροι μας, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι της εταιρίας, συνεργάτες επιχειρηματίες, προμηθευτές, εκπρόσωποι αρχών, μέσα ενημέρωσης και καταναλωτές.

Οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι ανέδειξαν τα ουσιαστικά θέματα που επηρεάζουν την Coffee Island σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, πάνω στα οποία σχεδιάζονται πλέον όλες οι δράσεις μας. Τα ουσιαστικά θέματα χωρίζονται σε 3 πυλώνες: