Με αφοσίωση στο περιβάλλον

Είμαστε αφοσιωμένοι στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος με όσα μέσα διαθέτουμε και να δείχνουμε έμπρακτα σεβασμό στους φυσικούς πόρους.

  • Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα εστιάζοντας στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
  • Εστιάζουμε στη μείωση των αποβλήτων και των αέριων εκπομπών που συνδέονται με τη λειτουργία μας, επεκτείνοντας τις προσπάθειες αυτές σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.
  • Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και δεσμευόμαστε να προωθούμε πρακτικές κυκλικής οικονομίας ώστε να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.