ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Με αφοσίωση στον άνθρωπο

Για μια Καλύτερη, Πιο Βιώσιμη Κοινωνία

Με αφορμή την παρουσίαση του μονοποικιλιακού καφέ Ethiopia Guji, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την οργάνωση Water to Thrive, χρηματοδοτώντας την κατασκευή ενός πηγαδιού ύδρευσης στην περιοχή Sidama της Αιθιοπίας, που θα βοηθήσει τους κατοίκους να αποκτήσουν μια περισσότερο λειτουργική καθημερινότητα αποκτώντας πρόσβαση σε βασικά αγαθά και λαμβάνοντας τη βοήθεια που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους.

Η συνεργασία μας με την Water to Thrive δεν είναι μια απλή συνεργασία, αλλά ένας δεσμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει βοήθεια σε κοινότητες που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ και μαζί καταρτίζουμε τον χάρτη για ένα μέλλον που όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Καθώς στην Αιθιοπία, την πατρίδα του καφέ, η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι περιορισμένη, η αφοσίωσή μας στον κοινωνικό αυτό σκοπό μας οδήγησε να προχωρήσουμε στην κατασκευή και δεύτερου πηγαδιού, το οποίο θα παραδοθεί στην τοπική κοινότητα εντός του 2024.

Με συνέπεια και  αφοσίωση στον άνθρωπο, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες που επιχειρούμε και θέτουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.